Welkom bij praktijkdag bestaande bouw 2014

Op 15 mei aanstaande vond alweer de 5e editie plaats van de jaarlijkse Praktijkdag bestaande woningbouw.

Dit jaar was het themaWordt alles anders?

Ook dit jaar weer was de opkomst hoog, vanuit verschillende invalshoeken zijn praktijkvoorbeelden en ervaringen gepresenteerd en gedeeld.
Vanuit het Cinemec in Ede werd de dag geleidt door Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs.
De reacties op de middag waren uitermate positief te noemen. Heeft u naar aanleiding van deze middag nog vragen of opmerkingen stuurt u dan een mailbericht naar een van de organisatoren, wij helpen u graag verder. 

U kunt de presentaties nu downloaden.

 

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen in verschillende parallelsessies:

 

Sessie A:  
Corporaties onderweg: Perspectief voor corporaties in een veranderende markt.
  Hoe ontwikkelt de markt zich en welke ontwikkelingen maakt de branche door.

BENG:

Slim organiseren, Lean renoveren. 
  Bijna energieneutraal met een slimme renovatieoplossing in de praktijk. 
Slim uitvragen: Hoe geef je de markt kansen en bewaak je toch het kwaliteitsniveau. Een doorkijk op de aanpak en voorbeelden uit de praktijk.
   
Sessie B:   
Energiebedrijf als partner: Hoe steken energiebedrijven in op de particuliere markt en de corporatiesector. Het energiebedrijf aan het woord.
Energie = kapitaal: Op welke wijze kan de woningeigenaar zijn energienota omzetten naar kapitaaldus waardevermeerdering van de woning?
Horizon 2020: Gebruik van europese fondsen voor investeringen bij renovatie. Ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied.
   
Plenaire deel:  
Innovatiecaroussel: Een korte inspirerende selectie van nieuwe innovatieve technieken in de markt met pitches van innoverende bedrijven.

Hobbykamerwoning 
"Unlimited":

Een boeiend proces van labelverbetering naar Passiefhuis renovatie.
Stroomversnelling: De tussenstand van de testwoningen.
   

 

Wij willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw deelname en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten. Graag tot ziens op de 6e praktijkdag energiebesparing bestaande bouw!

 

Namens de organisatie,

Bert Bruinsma (TriaCon), Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) en Marco Ottink (Subvention)

 

 

 


 

 

Initiatiefnemers

Nieman

Triacon

Subvention

In samenwerking met:

Volg ons op Twitter:
#praktijkdagbouw